Jestem radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię na terenie Bydgoszczy. Świadczę usługi na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie udzielam porad prawnych przez Internet. Udzielam wsparcia w formie stałej współpracy, jak również w formie jednorazowych, doraźnych usług prawnych. Zakres moich usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, umów oraz pełną reprezentację w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
Szczególnym przedmiotem mojego zainteresowania z racji posiadanego doświadczenia są sprawy z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
Zapewniam wsparcie na każdym etapie postępowania oraz bieżące informacje na temat postępów w sprawie. Kierując się zasadami etyki zawodowej, gwarantuję poufność udzielanych mi w ramach prowadzonych spraw informacji.
W razie potrzeby zapewnienia obsługi prawnej przez większą liczbę prawników, posiadam niezbędne wsparcie w postaci stale współpracujących ze mną radców prawnych i adwokatów.Zapraszam do kontaktu, Rafał Opioła

O mnie image