Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych.

Legalizacja samowoli budowlanej i postępowanie naprawcze. 

Analiza stanu prawnego nieruchomości.

Umowy o roboty budowlane.