Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę.

Sprawy o odszkodowanie.

Sprawy o zadośćuczynienie.

Sprawy z zakresu ochrony prawa własności i posiadania.

Sprawy o zniesienie współwłasności.

Sprawy o zasiedzenie.

Sprawy o ustanowienie służebności.

Sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji.