Prawo pracy

Doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy.

Sprawy o ustalenie stosunku pracy.

Sprawy o zapłatę wynagrodzenia pracowniczego oraz innych należności pracowniczych.

Sprawy o przywrócenie do pracy.

Sprawy o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

Sporządzanie umów o pracę, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności.

Sporządzanie wewnętrznych regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz innych niezbędnych dokumentów.