Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy o rozwód i separację.

Sprawy o alimenty.

Sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej.

Sprawy o podział majątku wspólnego.

Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy z zakresu rozdzielności majątkowej.